logo
Sluiten

Aan de getoonde beelden kunnen
geen rechten worden ontleend.

Contact

Jong projectontwikkeling
Venestraat 17
8011 GJ Zwolle
06 24 864 767
info@jongprojectontwikkeling.nl

Ontwikkeling Commissaris de Vos van Steenwijklaan 10

 

Aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 10 in Meppel bevindt zich een kantoorgebouw. In het verleden was hier een gezondheidscentrum gevestigd. Rondom het gebouw bevindt zich parkeerruimte.

Het pand staat leeg en er is geen uitzicht op een nieuwe invulling in de vorm van kantoren. Daarom is gezocht naar een passende functie voor het gebouw en het omliggende terrein. Die functie is gevonden in de vorm van woningen. Het bestaande gebouw wordt getransformeerd. Hier komen ongeveer 30 appartementen die geschikt zijn voor zowel ouderen als jongeren.

Grenzend aan het perceel bevindt zich een onbebouwd perceel met een woonbestemming. Hier worden twee woningen gerealiseerd. Op een deel van het bestaande parkeerterrein achter de twee nieuwe woningen worden 6 rijwoningen gerealiseerd.

Hoe gaat het plan er uit zien?

Veelgestelde vragen

Wat gaat er veranderen ten opzichte van de huidige situatie?

In de bestaande situatie is er sprake van een oud kantoorgebouw. Het gebouw staat al enige tijd leeg. Rondom het gebouw bevindt zich een ruim parkeerterrein. Naast het gebouw is een onbebouwd perceel met een woonbestemming. In de nieuwe situatie wordt het gebouw verbouwd ten behoeve van appartementen.

Op het onbebouwde perceel naast het bestaande gebouw worden twee woningen gerealiseerd. achter op het terrein worden rijwoningen gebouwd.

Hoe gaat het plan er uit zien?

Op de homepage staat onder de kop Hoe gaat het plan er uit zien? een impressie van het bouwplan.

Hoe wordt het parkeren opgelost?

Als onderdeel van het plan is een inrichtingsplan voor de buitenruimte opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met het realiseren van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein die bestemd zijn voor bewoners en bezoekers. Onderdeel van het plan is de inzet van deelauto’s. Het inrichtingsplan is te raadplegen onder de knop ‘Hoe gaat het plan er uit zien?’.

Moet voor het plan het bestemmingsplan worden gewijzigd?

Ja. Het realiseren van appartementen in het bestaande gebouw en van rijwoningen op een deel van het huidige parkeerterrein past niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Voor dit deel van het plan is daarom een bestemmingsplanwijziging nodig.

Het onbebouwde perceel naast het bestaande gebouw heeft een woonbestemming. Deze woningen mogen gebouwd worden.

Zijn de plannen al definitief?

De plannen zijn besproken met de gemeente. Partijen zijn het er over eens dat de locatie wordt getransformeerd naar woningen.

De plannen zijn nog niet definitief, maar zullen naar verwachting niet veel meer afwijken van de plannen zoals u die kunt zien onder de knop ‘Hoe gaat het plan er uit zien?’. Op basis van de informatie op deze website kunt u reageren op het plan. Mogelijk leidt dit nog tot aanpassingen of aanvullingen op het plan. Indien u een reactie heeft gegeven zullen wij aan u terugkoppelen wat er met uw opmerking is gedaan.

Heeft u een suggestie? Dat horen wij graag. Klik hier om contact op te nemen

Kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

Ja, bij de publicatie van het bestemmingsplan kunt u een formeel bezwaar indienen. De aankondiging van de publicatie van het bestemmingsplan vindt plaats via de website www.overheid.nl.

U kunt vooraf uw bezwaren of opmerkingen al wel kenbaar maken op deze pagina. Mogelijk kunnen wij hier in de plannen dan nog rekening mee houden.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld wordt de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen aangevraagd. Nadat de vergunning is verleend, maken we een aanvang met de bouwwerkzaamheden. Omdat de hele bestemmingsplanprocedure nog doorlopen moet worden is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden gaan starten. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het najaar wordt gepubliceerd.

Over de exacte start van de grootschalige werkzaamheden en de duur van de bouw informeren we direct belanghebbenden (omwonenden) tijdig.

Wat vindt u?

Woont u in de buurt, dan betrekken wij u graag bij de plannen. Laat ons weten wat uw vragen of opmerkingen zijn en laat uw mailadres achter zodat wij u op de hoogte kunnen houden.